Miedź jest niezbędna organizmowi, jej niedobory mogą powodować zaburzenia poziomu hormonów i wpływać negatywnie na płodność.

Ciało wykorzystuje miedź do regulacji wielu procesów metabolicznych (min. produkcji hormonów). Dlatego, jest ona tak ważna dla zachowania prawidłowej płodności. Organizm dąży do homeostazy, co tutaj oznacza, że stara się utrzymać jej stężenie w normie. Przekroczenie tej normy w dowolną stronę, może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia.

Wpływ niedoboru miedzi na płodność u kobiet

Badania przeprowadzone przez Soltana i Jenkins na 93 kobietach, wykazały, że zbyt niska zawartość miedzi w plazmie krwi, wpływa negatywnie na płodność1. Badana grupa składała się z 35 płodnych i 48 niepłodnych kobiet.

Wyniki

Badanie wykazało, że:

  • Stężenie miedzi w osoczu kobiet niepłodnych, było niższe niż w przypadku płodnych.
  • U kobiet cierpiących na niepłodność wtórną, ilość miedzi we krwi także była obniżona.

Niedobory miedzi, mogą powodować problemy z płodnością poprzez zakłócanie procesu wydzielania i wydalania estrogenu.

Suplementacja miedzi i magnezu, w badaniach na zwierzętach

Badanie przeprowadzone przez zespół Ingraham, na 204 losowo wybranych krowach z rasy holsztyno-fryzyjskiej, dowiodło, że istnieje związek pomiędzy niską zawartością miedzi i magnezu, a obniżoną płodnością2. Zwierzęta otrzymywały suplement zawierający magnez, miedź, magnez i miedź, lub nie otrzymywały żadnego. Przed podaniem suplementów i w 1, 2, 4, 6, 8 tygodniu badania, pobrano od nich próbki krwi.

Wyniki

Badanie wykazało, że

  • 92% zwierząt, które otrzymywały zarówno magnez jak i miedź, zaszło w ciążę. W innych grupach, tylko 75% zwierząt zaszło w ciążę.

Płodność krów z rasy holsztyno-fryzyjskiej, uległa poprawie na skutek podania suplementów z magnezem i miedzią. Przyjmowanie ich wpływa korzystnie na szanse zajścia w ciążę.

Źródła miedzi

Jako składnik odżywczy, miedź, czerpiemy głownie z kapusty, orzechów, ostryg, sfermentowanej  soi, grzybów i koziego sera.

Podsumowanie

Miedź, cynk i magnez, są niezbędne do zachowania prawidłowej płodności. Ich niedobory, mogą powodować zaburzenia metabolizmu i prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.

Składniki odżywcze poprawiające płodność

Dla niej

Dla niego

Suplementy poprawiające płodność

Wiele skutecznych suplementów, uzyskuje się przez połączenie w jedną pigułkę kilku składników odżywczych zwiększających płodność.

Porównaliśmy dla Was takie produkty.

Przypisy i bibliografia

  1. “Soltan, M. and Jenkins, D. (1983). Plasma copper and zinc concentrations and fertility, British Journal of Obstetrics and Gynaecology, Volume 90, Issue 5, (pp. 457-9.).”
  2. “Ingraham, H. et.al. (1987). Correction of subnormal fertility with copper and magnesium supplementation, Journal of Dairy Science, Volume 70, Issue 1, (pp. 167-80.).”
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit